Privacy beleid van CV de Smooksnuivers

De bescherming van uw gegevens is voor CV de Smooksnuivers van groot principieel belang.
Met deze verklaring inzake gegevensbescherming willen wij u informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens.
Verder willen we u informeren over uw rechten.

CV de Smooksnuivers, gevestigd te Rozenburg zh, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens:
http://www.smooksnuivers.nl email: info@smooksnuivers.nl
De secretaris van de vereniging is de functionaris gegevensbescherming van CV de Smooksnuivers: privacy@smooksnuivers.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken:
CV de Smooksnuivers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer en E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
De website smooksnuivers.nl is informatief en verzamelt geen gevoelige persoonlijke gegevens zoals hiervoor genoemd.
De website smooksnuivers.nl toont uitsluitend persoonlijke gegevens in de vorm van voor- enof achternaam en activiteit/evenementen foto's met een journalistiek en artistiek karakter.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
CV de Smooksnuivers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (basis ledenadministratie).
Het publiceren van foto's gemaakt tijdens diverse verenigings activiteiten.
De website smooksnuivers.nl heeft een fotoalbum met foto's van personen tijdens carnavalsfeestavonden enof publieke evenementen zoals "Sleuteluitreiking".
Alle gepubliceerde activiteit/evenementen foto's zijn gemaakt op basis van de grondslag het "Gerechtvaardigd belang" met verwerking in het kader van journalistieke-, artistieke uiting, vrije meningsuiting enof geen belang van de geportretteerde of diens nabestaanden enof zich hiertegen verzetten.
Verenigingsfeesten en activiteiten met geportretteerde jeugdleden worden uitsluitend met eenmalige schriftelijke toestemming van de ouders/voogden gepubliceert.
De geportertteerde kan te allen tijde een verzoek indienen voor het verwijderen van de de foto(s) via: hoffotograaf@smooksnuivers.nl

4. Geautomatiseerde besluitvorming:
CV de Smooksnuivers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, deze website is uitsluitend informatief.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CV de Smooksnuivers) tussen zit.

5. CV de Smooksnuivers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Personal computer(s) voor beheer van de ledenadministratie en webhosting, laatste zonder data opslag ed.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
CV de Smooksnuivers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
U kunt de gegevens laten wijzigen enof verwijderen.
ReservekopieŽn in onze backupsystemen worden automatisch met een zekere vertraging gewist.

7. Delen van persoonsgegevens met derden:
CV de Smooksnuivers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Foto's van activiteiten/evenementen worden gedeeld via de clouddienst van Flickr.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken:
CV de Smooksnuivers maakt geen gebruikt, via haar website, van cookies. Echter de fotoalbums zijn bij clouddienst Flickr ondergebracht, deze website maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CV de Smooksnuivers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@smooksnuivers.nl.
Na uw verzoek sturen wij u een email met daarin de opdracht te bevestigen.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
CV de Smooksnuivers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
CV de Smooksnuivers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via privacy@smooksnuivers.nl 

Laatste update:  24-11-2022

Naar boven naar boven,