De smooksnuivers ZIJN ER WEER!!!

De smooksnuivers ZIJN ER WEER!!!

Niet dat we hebben stil gezeten. We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor ons nieuwe seizoen.

Natuurlijk horen de Smooksnuivers dus ook thuis op de jaarlijkse vrijwilligerdag. Wist u dat wij naast het vieren van Carnaval ook al jaren helpen met de Sinterklaas intocht? Ook bij de schaatsbaan stonden er vrijwilligers van onze vereniging. Wij vinden het belangrijk dat zulke evenementen er zijn in ons Rozenburg.  

We werken ook graag samen met andere verenigingen. Zo gaan we ieder jaar samen met de mudband langs onze zieke of oudere mederozenburgers om ze een klein presentje te brengen. Het wordt dan ook iedere keer weer gewaardeerd.

Natuurlijk hebben wij als iedere vereniging naast geldelijke donaties ook manskracht nodig om onze vereniging bloeiend te houden. Ben u ook sociaal en maatschappelijk aangelegd en houdt u daarbij ook van feesten?  Misschien klikt het wel tussen ons.

Kom eens kijken bij onze kraam of check de website. www.smooksnuivers.nl

 

 

  Terug naar persberichten overzicht.