De Smooksnuivers hebben de koffers al gepakt , de startblokken staan klaar. Wanneer gaan we naar huis?

 

De Smooksnuivers hebben de koffers al gepakt , de startblokken staan klaar. Wanneer gaan we naar huis?

Afgelopen donderdag 24 september is er een raadsvergadering geweest. Het grootste deel van de avond ging over het al dan niet openhouden van “ons” thuis. De Nieuwe Schans. De voorzitter/prins van de Smooksnuivers heeft onze Rozenburgse (gemeente) raad van 15  zo’n 320 handtekeningen aangeboden van Rozenburgers die ons steunen. Hiervoor nog bedankt!  Onze opperspreekstalmeester bij deze raadsvergadering, Mark Smit, heeft tijdens de inspreektijd goede argumenten aangedragen om bij de oppositie twijfel te zaaien. Natuurlijk begrijpen wij dat het veel geld kost om de schans open te houden. Maar het kost ook veel geld om het onderkomen waar we nu zitten op te knappen. Wij hebben ook geen tijd om te wachten. Ons seizoen begint 11 november. Waar moeten we heen? In een bouwvallige gymzaal? Daarbij vieren we ook ieder jaar voor alle Rozenburgse kinderen het kindercarnaval. Waar? In dezelfde gymzaal? Of een locatie buiten het dorp? Terwijl de schans er gewoon nog staat. Met wat kleine aanpassingen kunnen we erin. Sneller en beter dan welke andere optie ook. Uiteindelijk is er een voorstel gedaan door de oppositiepartijen. Dat voorstel bestaat uit 2 delen.1e deel is dat alle verenigingen die in de Schans willen blijven de sleutel moeten krijgen en weer de Schans in kunnen. Dit is door een kleine meerderheid aangenomen. Deel 2 bestaat echter uit een motie waarin de wethouder verplicht wordt om te zoeken naar de nodige financiŽn om te zorgen dat de Schans open kan blijven tot het MFC er is. Een motie mag een wethouder naast zich neerleggen en dat zou vervelend zijn. De enige motie die bindend is voor een wethouder is een motie van wantrouwen maar zover laten onze volksvertegenwoordigers het niet komen. Wij zijn er zeker van dat ook de coalitiepartijen ons (en alle andere verenigingen) een warm hart toedragen. Tenslotte is onze verantwoordelijke wethouder een aantal jaren geleden door onze vereniging benoemd tot halve maandrager. Een onderscheiding die door de Prins uitgereikt wordt aan een Rozenburger die zich verdienstelijk heeft gemaakt op sociaal, cultureel of maatschappelijk gebied. En omdat er in het verkiezingsprogramma van het GBR staat:

In Rozenburg is een bloeiend verenigingsleven dat zeker in stand gehouden dient te worden. Om dit voor de langere termijn te garanderen is een GOEDE vervangende accommodatie voor de verouderde “Nieuwe Schans” onvermijdelijk. Bestuur en fractie van Gemeentebelangen Rozenburg hebben middels openbare fractievergaderingen en de reacties die via de kraam van GBR zijn binnen gekomen, goed geluisterd naar de klachten en wensen van de inwoners.”, hebben wij het volste vertrouwen dat wij dit jaar de sleuteluitreiking niet in het carnavalsweekend vieren maar uiterlijk in het weekend voor 11 november.

Alaaf alaaf alaaf.

 

  Terug naar persberichten overzicht.