PRINSENINSTALLATIE OP DE ELFDE VAN DE ELFDE BIJ DE SMOOKSNUIVERS

Prinseninstallatie op de Elfde van de Elfde bij de Smooksnuivers

Op donderdag 11 november j.l. werd door de Smooksnuivers traditiegetrouw weer het Carnavalsseizoen geopend. Het eerste hoogtepunt van de avond was de verkiezing van de nieuwe jeugdprins. Uit de Schoorsnuiver kwam een drietal verklede kinderen, die in het seizoen 2004/2005 voorop zullen gaan in het kindercarnaval. Eén voor één werden de kinderen door de leden van het Oud Prinsen College (OPC) van hun vermomming ontdaan. Als eerste kwam Roy Versteeg te voorschijn, die na zijn installatie door Vorst Peet 1e omgedoopt werd tot Jeugdprins Roy de 2e. Vervolgens werden de andere twee kinderen verlost van hun uitrusting en werden door Prins Roy voorgesteld als Prinses Iris (Versteeg) en Adjudant Lex (Hops). De hilariteit was groot toen Prins Roy zijn prinses eigenlijk niet wilde kussen, aangezien het zijn eigen zusje was, maar uiteindelijk ging hij toch overstag. Daarna ging hij over tot het voorlezen van zijn Proclamatie.  Bij zijn laatste punt maakte hij melding van een opmerkelijk feit. Prins Roy was namelijk jarig en vierde op de Elfde-van-de-elfde zijn elfde verjaardag wat zijn verkiezing tot Jeugdprins nog eens een extra feestelijk tintje gaf. Vervolgens was het de beurt aan de Dansmariekes die hun nieuw ingestudeerde dans lieten zien en ze hadden zichtbaar hard geoefend. Nadat het jeugdprinsenteam uitvoerig gefeliciteerd was door alle aanwezigen zat de avond er voor de kleintjes al weer op. De volwassenen stortten zich daarna op een voortreffelijk bereide Prinsenmaaltijd, zoals al jaren boerenkool met worst en speklapjes. 

Voordat afscheid werd genomen van de regerende Prins Jacob mocht hij eerst nog een aantal jubileummedailles uitreiken aan Smooksnuivers en Smooksnuiverinnen die 11, 22 of 33 jaar lid zijn van de carnavalsvereniging. Daarna had de Prins echter nog een verrassing in petto. Een tweetal jeugdige heren (Marco van der Knaap en Johan van Kleef) werd namelijk geïnstalleerd tot Hofjonkers. Met deze installatie hopen de Smooksnuivers ook de jongeren bij het carnavalsgebeuren te blijven betrekken en klaar te stomen voor het grotere werk. Toen was het de beurt aan de Dansgarde om ook hun nieuwe Gardedans ten tonele te voeren. Groot applaus van de aanwezige viel hun ten deel. 

Voor Prins Jacob en zijn gevolg was toen echt het moment van afscheid aangebroken. Na de ontmanteling door het OPC en afscheidswoorden van de Raad van Elf uit monde van Raadslid Fred de Jong werd het ex-prinsenteam uitgeleide gedaan gekleed in oranje hesjes, voorzien van bosjes wortelen. Dit als verwijzing naar hun thema van vorig seizoen ‘wij schieten geen wortel’. 

Een uur later, het magische uur ’elf minuten over elf’ was inmiddels genaderd, werd opnieuw de Schoorsnuiver binnengereden onder muzikale begeleiding van huiskapel ‘Laphethemookis’. De verrassing was niet zo groot als vorig jaar toen opnieuw Jacob en Catharina van der Knaap uit de Schoorsnuiver te voorschijn kwamen. Als Prins Jacob 1e en Prinses Catharina zullen zij voor het tweede seizoen de Smooksnuivers voorgaan bij de carnavalsactiviteiten. Na de installatie en het voorlezen van de Proclamatie kon de Prins tot zijn grote vreugde drie leden van de vereniging als nieuw lid van de Raad van Elf installeren. Was het van Danny Diks reeds bekend dat hij op deze avond zou toetreden tot de Raad van Elf, de benoeming van Floor Leune en Henk Rudolph kwam voor alle aanwezigen als een volslagen verrassing, maar werd met veel bijval beloond. Nadat ook de overige Raadsleden de nieuwe jaaronderscheiding van de Prins in ontvangst hadden genomen en ieder in de gelegenheid was gesteld de Prins te feliciteren met zijn herbenoeming kon nog tot in de kleine uurtjes worden gedanst op muziek verzorgd door Mikado Services. 

Op zaterdag 27 november a.s. zullen de Prinsenteams voorgesteld worden aan de Rozenburgse bevolking tijdens het jaarlijkse Vorstenbal in de Nieuwe Schans. Iedereen is hierbij van harte welkom, toegang is gratis.

Voor meer informatie over de Smooksnuivers verwijzen wij u naar onze internetpagina: www.smooksnuivers.nl

  Terug naar nieuwsoverzicht.