GEZELLIG GROOT CARNAVAL BIJ DE SMOOKSNUIVERS

Gezellig groot Carnaval bij de Smooksnuivers.

Zaterdagavond vond in de nieuwe Schans het groot carnaval van de Smooksnuivers plaats. Als speciale gasten waren de Waddewockels uit Waddinxveen van de partij.

De avond kwam een beetje laat op gang, vermoedelijk door de vermoeidheid van vele Smooksnuivers, opgedaan tijdens de die middag gehouden optocht en de party daarna. Ook, maar dat bleek later op de avond hadden meerdere smooksnuivers zich kostelijk verkleed hetgeen uiteraard ook wat tijd gekost zal hebben. Naar mate de avond vorderde, en de ene na de andere vermomming de zaal kwam binnen schuifelen, ontstonden ook de gissingen en werd alom rond gekeken of men soms personen misten die mogelijk schuil konden gaan achter de vermommingen. Er kon door vele gasten dan ook nauwelijks gewacht worden tot 23.11 uur het tijdstip waarop prins Adrie de prijswinnaars bekend ging maken.

De prijzen werden door een jury als volgt bepaald:

1e prijs Hr. Sassenburg dokter

2e prijs Groep Zandbergen Pakje sigaretten + aparte sigaretten

3e prijs Fam. Broekharst 2 spinnen.

Na het demasqué konden ook diegene, die zich tot op dat moment enigszins afzijdig moesten houden op de dansvloer, de schade zo veel mogelijk inhalen. Op muziek van hofkapel Laphethemookis werden voor velen de laatste polonaises van dit seizoen gelopen terwijl tussendoor disco MIKADO zorgde voor gevarieerde dansmuziek. Op dinsdag avond wordt door de Smooksnuivers in besloten kring het seizoen afgesloten. Daarna zal ,na diverse evaluaties, de schijnwerper weer gericht worden op het nieuwe seizoen.

  Terug naar nieuwsoverzicht.