PARTNERSCHAFT BEZOEK VAN ODENHEIMER KARNEVALSGESELLSCHAFT (OKG)  AAN DE SMOOKSNUIVERS OP 13 T/M 15 SEPTEMBER 2002

             Prachtig nazomer weer droeg extra bij aan grandioos Odenheim weekend bij de Smooksnuivers.

Afgelopen weekend vond voor de veertiende keer een uitwisseling plaats tussen de zeer bevriende Smooksnuivers en hun Duitse gasten van carnavals vereniging OKG uit Odenheim. Dit jaar was het exact 22 jaar ( 2x 11 ) geleden dat de eerste uitwisseling plaats vond  Deze mijlpaal was voor de Odenheim commissie, onder voorzitterschap van Piet Janse , extra aanleiding om te trachten een programma  te maken wat voorgaande edities ver zou overtreffen. Vrijdagmiddag de dertiende september arriveerden de bezoekers tijdens een stralende zon bij het gemeentehuis in Rozenburg..Evenals bij eerdere OKG bezoeken vond de ontvangst plaats op het gemeentehuis door het college van B & W. Ook nu bleek weer eens hoe een voortreffelijke gastvrouw onze burgemeester is. Naast een goed voorbereide welkomst speech, waarin zij wat dieper inging op de bijzonderheden van de afgelopen twee en twintig jaar, was er een perfecte aangeklede borrel waaraan zowel de Duitse gasten alsook de aanwezige Smooksnuivers zelf, zich te goed deden aan allerlei lekkere hapjes. In de sfeer waarbinnen dit alles plaats vond voorspelde reeds een gigantisch weekend terwijl de gasten nog geen idee hadden over wat hen nog te wachten zou staan. In hoeverre prachtig droog weer hieraan een bijdrage leverde kon men op dat moment nog niet vermoeden.

Na het uitreiken van het programma voor het hele weekend kwam er steeds meer duidelijkheid. De Smooksnuivers waren er , met belangrijke hulp van sponsors, in geslaagd een zeilschip af te huren op de zaterdag, waarop een veertig tal personen kon meevaren.Het te kort aan passagiers ruimte werd op fantastische wijze door de Smooksnuivers leden  Albert Bouwknecht, Mar van Leeuwen en Peet van der Snoek, die belangeloos met hun privť boten meevoeren en op die wijze het te kort hebben opgelost. De keuze in deze richting was niet zo verwonderlijk omdat in het verleden de keren dat werd gekozen voor een uitstapje op of rondom het water nog altijd tot de in de gedachte voort levende hoogtepunten hebben behoord. Voordat het echter zo ver was werd eerst op vrijdagavond nog een sfeer verhogende avond gevierd door de gasten en hun gastgezinnen.in het Wapen van Rozenburg. Met name voor de nieuwkomers van beide verenigingen was het nauwelijks te bevatten hoe snel , wanneer beide verenigingen bij elkaar zijn, de vriendschapsbanden nog weer steviger worden aangehaald en nieuwe banden worden gesmeed. Vanzelfsprekend is toegespitste muziek hiervoor een belangrijk medicijn. Binnen de Smooksnuivers is Peter Rijnsdorp hiervoor al jaren de geijkte man.

Zaterdag morgen was het voor de Odenheimers vroeg opstaan om te ontbijten, want om negen uur was het verzamelen voor een bezoek aan Verolme, inmiddels Keppel geheten, waar een booreiland en een gigantisch dok werd bekeken.Een en ander heeft op de Odenheimers zoals bleek een enorme indruk achter gelaten. Om tien uur was het herverzamelen bij de Nieuwe Schans, alwaar met de inmiddels ter plaatse zijnde smooksnuivers, via een toerischtische route koers werd gezet naar Hellevoetsluis. Daar werd het gezelschap opgewacht bij een echte Scheveningse viskraam alwaar men zich te goed kon doen aan allerhande vis. Zoals voorzitter GŁnter Wippler van OKG ons zondag bij het afscheid toe vertrouwde had hij Odenheimers nog nooit zoveel vis zien eten. Toen was het tijdstip daar dat  men zich ging inschepen op de diverse boten om vaak voor het eerst in het leven te gaan zeilen. Toen ook bleek dat vele gezichten, die ’s morgens enigszins bedrukt waren omdat de zon maar niet wilde schijnen, deze zon had plaats gemaakt voor een, voor 

het zeilen zo gewaardeerd windje. De diverse schippers genoten van dit weer omdat hierin hun zeilschip ten volle tot zijn recht kwam. De passagiers bleken op alle boten zich uitstekend te vermaken en de zenuwen konden met een hapje en een drankje prima onder controle te worden gehouden. GŁnter bedankte de Smooksnuivers voor het probleem dat men OKG had toegespeeld om bij het eerstvolgend tegenbezoek al het gebodene te moeten overtreffen. Hiermee wordt het best beschreven hoe men van deze zeiltocht had genoten. Op de terug weg werd Brielle nog aangedaan alwaar men bij “’t Kont van het paard” gezamenlijk een Mexicaanse maaltijd heeft genuttigd. Opnieuw waren vele lofuitingen aan het adres van de organisatie. Piet Janse vertelde desgevraagd dat het best de nodige hoofdbrekens bij de commissie had bezorgd, niet alleen omtrent de haalbaarheid doch eveneens hoe de diverse keuzes zouden bevallen. Wanneer wij ons oor goed te luisteren hebben gelegd hoeft hij zich, zeker achteraf gezien,hierover geen zorgen te maken.

’s Avonds vond in de Nieuwe Schans de grote feestavond plaats. Direct nadat Ger Bosveld, als opperspreekstalmeester, het feest had geopend trok het trio Trendline uit Berkel Enschot het arsenaal van allerhande stijlen open. Het leek wel of er dit weekend niets mis kon gaan bij de Smooksnuivers, want ook dit orkestje bleek, gezien de reactie in de zaal een schot in de roos. Bij de Smooksnuivers zal men dit trio ongetwijfeld nog wel eens terug zien.

Een andere voltreffer was het optreden van het Rozenburgse Operette koor. Bekend met de liefde binnen de OKG voor operette liederen en iets dergelijks heeft men bij de Smooksnuivers kontakt gezocht met het Operettekoor om te kijken of hier belangstelling bestond voor een optreden op deze avond. Snel bleek men deze samenwerking wel te zien zitten en werd gezamenlijk al snel besloten het te proberen en richting gegeven aan het te zingen repertoire. In een tweetal optredens van een kwartier kregen de koorleden met hun presentatie de handen op elkaar. Ook de potporie van bekende operette liederen, waarbij de aanwezige de tekst op schrift kregen aangereikt, werd volop meegezongen. Zelfs aan een aantal Zugabes viel niet te ontkomen. Twee gelukkige verenigingen en wie weet waartoe deze eerste gezamenlijke stap nog eens kan leiden. Van de zijde van het operettekoor werd na afloop voorzichtig bij OKG leden geÔnformeerd naar adressen van gelijk getinte koren in Odenheim om mogelijk misschien ook tot een dergelijke uitwisseling te komen. De eerste informatie blijkt reeds te zijn overhandigd. Dus wie weet? Aan het eind van de avond kwamen ook de wat jeugdige aanwezigen nog volledig aan hun trekken bij het optreden van Judith en Angelique die, naast het dansen bij de dansgarde, het afgelopen jaar het beoefenen van de zangkunst en dan als duo zijn gestart. Gezien het applaus dat zij in ontvangst mochten nemen ligt er voor hen nog een hele toekomst open. Gedurende de avond werden de gasten getrakteerd op heerlijke worst aan geboden en geserveerd door de senioren- convent leden Ger v.d. Heuvel en Rinus van Oeveren

 De zondag begon met een bezoek aan de oudheidskamer waar men een tentoonstelling over Verolme kon bekijken en nog eens wat terug kon zien wat men daags tevoren met eigen ogen had kunnen bekijken bij het bezoek aan de werf, daarna werd nog een groepsfoto gemaakt op- en om de molen.

Als slot van het bezoek werd, na het overhandigen van diverse verenigingskadoos , een gezamenlijke maaltijd genuttigd  in de vorm van een captains diner. Een en ander werd door de nieuwe beheerder van de Schans en zijn staf voortreffelijk verzorgd. Hiermee, evenals de wijze waarop de avond ervoor het feest van hun kant werd verzorgd verdient grote lof, hetgeen zondag morgen met een overweldigend applaus aan Joop Breukhoven werd onderstreept. Wat ons betreft heeft hij de vuurdoop glansrijk doorstaan. Hetzelfde geldt overigens ook voor de Smooksnuivers die met dit weekende een prima start hebben gemaakt voor het nieuwe seizoen. Om ongeveer half drie begonnen de Odenheimers vermoeid doch voldaan aan hun lange terug reis.

 

  Terug naar nieuwsoverzicht.