SMOOKSNUIVERS OPENEN SEIZOEN 2003 MET ONTVANGST BEVRIENDE DUITSE GASTEN UIT ODENHEIM

 

              Smooksnuivers openen seizoen met ontvangst bevriende Duitse gasten uit Odenheim.

De Smooksnuivers zijn op vele fronten  reeds druk bezig met het treffen van voorbereidingen voor het komende seizoen. Het eerste wapenfeit dat voor de deur staat is de periodieke uitwisseling met de bevriende vereniging OKG uit Odenheim. Het eerste treffen vond plaats in begin 1980 toen, in navolging van diverse andere verenigingen, ook de Smooksnuivers richting Östringen trokken, de zusterstad van Rozenburg. Aangezien Östringen zelf, toentertijd nog geen eigen carnavalsvereniging bezat, werden de kontakten gelegd met Odenheim, een deelgemeente van Östringen. In september van hetzelfde jaar waren de Duitse vrienden voor het eerst te gast in Rozenburg. In aanvang vond jaarlijks een uitwisseling plaats, later werd het ééns in de twee jaar. Vaak werd aansluiting gezocht met een jubileum zoals bij voorbeeld het 22 jarig bestaan, (2 x11, waarbij “11”,zoals bekend een heilig getal is binnen het carnavalsgebeuren).

De uitwisselingen bij die gelegenheden vonden altijd plaats in het carnavalsseizoen zelf. Tussendoor vond het samenzijn gewoonlijk plaats in september of oktober om de gastgevers niet extra te belasten in de, toch al zo drukke, activiteiten kalender.

Uit het bovenstaande blijkt dat wij dit jaar ,weliswaar geen verenigingsjubileum, doch wel herdenken dat de eerste uitwisselingen precies 2x 11 jaar geleden plaats vonden. Reden voor de Odenheim commissie van de Smooksnuivers om hun OKG vrienden opnieuw uit te nodigen.

Op vrijdag 13 september a.s. wordt de bus met een veertig tal vrienden  om ± 17.00 uur verwacht, alwaar zij onder meer door het college van B & W, worden ontvangen. Daarna vinden op zaterdag en zondag nog diverse activiteiten plaats, waarbij zaterdag overdag de, door de Duitsers veel geliefde, waterkant zal worden opgezocht.

‘s Avonds vind er dan in de Schans een gezellige avond plaats, waarbij alle leden, donateurs en sponsors zijn uitgenodigd. Als noviteit zal het Rozenburgs Operette koor een aantal optredens verzorgen. Mogelijk een eerste aanzet tot verdere samenwerking tussen de culturele verenigingen in Rozenburg. Verder werken aan deze avond mee het duo Judith en Angelique en wordt de dansmuziek verzorgd door het trio Trendline uit Tilburg.

Zondag 15 september volgt na een bezoek aan de oudheidskamer de afscheidsviering in de Schans waar na, een vast gezellige etentje, het vertrek richting Duitsland staat gepland om omstreeks 14.30 uur.Zoals gebruikelijk alle jaren zullen bij menigeen de traantjes wel weer vloeien.

(zie fotoalbum voor foto's van dit weekend) 

 

  Terug naar nieuwsoverzicht.