SMOOKSNUIVERS ORGANISEREN "ROZENMIDDAG" IN HET KADER VAN SOCIAAL CARNAVAL

Rozenmiddag werd opnieuw feest voor verstandelijk gehandicapten.

Smooksnuivers kunnen tevreden zijn over tweede Rozenmiddag.

Afgelopen zaterdag 26 januari vond voor de tweede maal Rozenmiddag plaats.

Onder deze naam hield de plaatselijke carnavalsvereniging een middag in de Nieuwe Schans voor verstandelijk gehandicapten. Het duurde een tijdje voordat de eerste touringcars en mini busjes met bewoners, waaronder een aantal voorzien van rolstoel, uit tehuizen uit meerdere plaatsen in de regio bij de Schans aankwamen.  Het aantal gehandicapte feestvierders in de Schans viel in vergelijking met vorig jaar wat tegen. Weliswaar was het aantal aanmeldingen groter maar miscommunicatie tussen een aantal tehuizen en vervoersmaatschappijen alsmede wegopbrekingen bleken later de oorzaak dat niet iedereen tijdig of soms helemaal niet meer aanwezig konden zijn. De Smooksnuivers hanteerde als basis hetzelfde draaiboek als vorig jaar en dus werden de feestgangers, vreselijk gefocust op klatergoud, door Prins Adrie den Eerste direct bij binnen komst een medaille omgehangen.

Er waren twee boerenkapellen, te weten Laphetmemookis, de vaste hofkapel van de Smooksnuivers en de Zwijntjes, eveneens uit Dordrecht daarbij aangevuld door de MUD band van UDI. Disco Mikado, met aan de knoppen ex Prins Peter Rijnsdorp zorgde ervoor dat alles muzikaal uitstekend in elkaar paste. Een aantal Smooksnuiversacts, uit de Pronkzitting van afgelopen week, zoals de zangeressen Angelique en Judith,de Smooksnuiverinnen met hun act van Sex on the Beach; met daarnaast speciaal voor het sociaal carnaval ingestudeerde dans van Kabouter Plop, maakte onderdeel uit van het programma.

Zowel de dansmariekes van de Smooksnuivers alsook de dansgarde, de laatste zelfs met twee dansen leverden hun bijdrage aan deze middag.

Evenals vorig jaar bleek ook nu weer dat de gasten vooral zelf bezig willen zijn en het liefst tussen de artiesten op het podium een plekje zoeken of anders steeds maar weer  polonaises lopen waaraan, met behulp van de begeleiders, door de rolstoelgangers volop werd deelgenomen. Peter Rijnsdorp en GertJan van Oudheusden traden gezamenlijk op als ceremonie- cq opperspreekstalmeester en betrokken de feestvierders volop bij het gebeuren. Het deed de Smooksnuivers deugd dat burgemeester mevrouw de Sutter, opnieuw bij dit sociale carnavalsgebeuren aanwezig wilde zijn.

Het slot optreden was, ook tot verrassing van de Smooksnuivers zelf, de wijze waarop Laphethemookis zich presenteerde. Zij hadden zich allemaal gekleed in Weense stijl  en zagen er inderdaad fantastisch uit. Wij hebben horen fluisteren dat zij zich ook bij het komende sociale carnaval, na de diverse pauzes, in deze prachtige outfit zullen tooien. 

Tegen vijven kwam een einde aan deze voortreffelijke middag. Veel tranen bij de feestvierders bij het verlaten van de zaal. Aan alle bezoekers werd nog een verrassingspakket met snoep, fruit en een krentenbol uitgereikt.

Een en ander was uiteraard alleen maar mogelijk door de zeer welwillende medewerking van de diverse sponsors. Zonder hun gulle gave zouden de Smooksnuivers ,dit dankbare aspect van het carnaval, niet kunnen uitvoeren.

Na afloop bleek de sociaal carnavals commissie van de Smooksnuivers reeds bezig met plannen voor de derde Rozenmiddag.

  Terug naar nieuwsoverzicht.