SMOOKSNUIVERS STORTEN ZICH IN HET SOCIAAL CARNAVAL

Smooksnuivers midden in Sociaal Carnaval.

Naast  de Rozenmiddag hebben de Smooksnuivers zich ook op andere onderdelen van het Sociaal Carnaval gestort. Zo waren Prins Adrie en zijn gevolg, in gezelschap van Jeugdprins Marco de 2e, zijn twee pages Irene en Carlien en adjudant Ricardo te gast op dagverblijf  voor verstandelijk gehandicapten de Wouterhof.

Deze carnavalsdag op het dagverblijf toont ieder jaar een betere samenwerking tussen Smooksnuivers en leiding van de Woutershof. Zo waren de leiders en leidsters allemaal verkleed als kabouter Plop. (Hopelijk zien we hen ook als zodanig nog wel terug in de carnavalsoptocht op zaterdag 9 februari). Van Smooksnuivers zijde waren er optredens van de dansmariekes, hoogst persoonlijk binnen geleid door Prins Marco, de Smooksnuiverinnen met de kabouter Plop dans en een zang optreden van Angelique. Tussen alle optredens door werd er, hoe kan het ook anders, de nodige polonaises gelopen. De muziek hiervoor werd verzorgd door disco Mikado.

Vanzelfsprekend waren er onderscheidingen voor alle bewoners van de Woutershof. In de pauze werden zij getracteerd op limonade, terwijl er na afloop aan allemaal een zakje versnaperingen werd uitgereikt. De dansmariekes werden op hun beurt door de Woutershof bedankt met een zakje snoep.

Afgelopen zaterdagmorgen  werd door Prins Adrie, Prinses Patricia, Adjudant Piet, Nar Connie, en een aantal Raad van Elf leden die niet noodzakelijk betrokken waren bij de voorbereiding van Rozenmiddag dan wel de optocht, een bezoek gebracht aan de Senioren wonende op Welgelegen, Blankenburg, de Meerpaal en de Beatrixstraat.  Huis aan huis werd aangebeld en een bloemetje overhandigd. Zover wij hebben kunnen nagaan werd dit door de bewoners erg op prijs gesteld.

Het geheel werd muzikaal opgeluisterd door Hofkapel Laphethemookis.

Deze week staan optredens op het programma bij het Baken op Dinsdagavond 29  januari a.s. en op donderdag 31 januari 2002 bij de Leemgaarde in Oostvoorne. Vanzelfsprekend spelen ook hier hofkapel Laphethemookis en disco Mikado. Ook de dansgarde, de Smooksnuiverinnen ,de heren van het Herenballet en natuurkijk Prins Adrie met zijn gevolg zullen die avonden niet ontbreken.

  Terug naar nieuwsoverzicht.