GERRIT BOERTJE NIEUWE HALVE MAANDRAGER TIJDENS DE PRONKZITTING VAN DE SMOOKSNUIVERS.

Gerrit Boertje Nieuwe Halve Maandrager bij de Smooksnuivers.

Hoewel Gerrit Boertje in de tijd van zijn wethouderschap reeds een aantal malen op de pronkzitting te gast was geweest moest er toch een smoesje verzonnen worden om hem weer naar de Nieuwe Schans te lokken. Onder het mom dat de Smooksnuivers tijdens de pronkzitting iets voor de Oudheidskamer wenste te doen kon hij worden gestrikt.
Toen om elf uur Prins Adrie den Eerste de heer Boertje verzocht op het podium te komen voelde hij de bui al hangen. De Prins noemde de feiten op waaraan hij zijn benoeming te danken had.


Zichtbaar ontroerd nam hij de versierselen en de daarbij behorende Oorkonde in ontvangst. In zijn dankwoord sprak hij zijn waardering uit voor het werk van de Smooksnuivers en beloofde zijn onderscheiding in de toekomst met trots en ere te zullen dragen. Zijn vrouw werd door zijne doorluchtige hoogheid in de bloemetjes gezet.

Voorafgaande aan dit officiële gebeuren was reeds een drie uur wervelende show vooraf gegaan. In tegenstelling tot de laatste jaren was het aantal acts van de Smooksnuivers zelf wat minder en moest er noodgedwongen worden terug gegrepen op inhuur acts.
Een en ander neemt niet weg dat de eigen inbreng toch wel kwaliteit of iets leuks in zich had.

Het zang optreden van twee dansgarde meiden Judith en Angelique, waarvan alleen laatst genoemde zangervaring heeft , was zonder meer hoopgevend. Zowel de garde als de show dansen van de Garde en de Dansmariekes waren traditie getrouw leuk om naar te kijken. Vooral de showdans van de dansmariekes, aangevuld met een paar jeugdraad leden, was zeer leuk en amusant. De ernst waarop de soms amper twee turven hoge jongens en meisjes hun eindeloos ingestudeerde, was soms ontroerend en niet alleen voor de vaak trotse ouders in de zaal.

Verder stond voor een aantal oudere Smooksnuivers, soms reeds jaren, deel uitmakend van het meestal zeer carnavaleske herenballet een afscheid voor de deur. Na de vorige pronkzitting waren er stemmen opgegaan om deze act die vanaf het eerste uur onderdeel is geweest van het pronkzitting programma, van de deelnemerslijst af te voeren. Op deze avond  had men gekozen voor het symbolisch opbranden van de “oudjes” door een aantal, als bosnegers vermomde, Raad van Elf leden. Of het herenballet nu tot in verre toekomst definitief van het pronkzittings programma zal zijn verbannen moet, gezien ook de vele reacties na afloop, worden betwijfeld.

Hoopgevend was de buut (de eerste uit haar leven) van Ans Abbenhuijs, die als Anna Bachus haar verhaal deed over de verandering van haar leven sinds het moment dat zij een zielig hondje uit het asiel had meegenomen en vervolgens haar soms tot wanhoop bracht. Gezien de reacties uit de zaal kan deze buut gerangschikt worden tot de betere van de laatste jaren. Misschien wil Ans dit ludieke item in de toekomst nog wel eens voor het voetlicht brengen.

De Smooksnuiverinnen brachten in kostuums, waaraan hier en daar wat “kunst” was toegevoegd een dans op
muziek van “Sex on the Beach”. Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat het geheel een fleurige aanblik bood doch dat, gezien de titel van de song wat meer beweging, zeker door het mannelijk deel van het publiek, verwacht werd.

De Excel dansers brachten, op de hun bekende pittige manier hun showdans voor het voetlicht. Een leuke sfeer verhogende act was het optreden van het Smartlappenkoor uit Maassluis. Vijf en veertig zeer enthousiaste zangers en zangeressen brachten een zestal over bekende liederen ten gehore, waarbij het overgrote deel van de bezoekers, niet alleen uit volle borst meezong, doch  ook hun instemming betuigde door, waar mogelijk, afwisselend staand en zittend mee te deinen.

De sprekende papegaai van Mr. Salvatore had met zijn vaak gewiekste uitspraken de lachers op zijn hand.

De finale was dit jaar in handen van Lou Prince, de in de regio allom bekende zanger en entertainer. Vooral zijn slotnummer : You’ll never walk alone, was om meerdere redenen zeer aangrijpend.

De dansmuziek tijdens het “Bal Na” werd verzorgd door de Rozenburgse band Part Time. Ook party band de Stumpers, sinds een aantal jaren de vaste muzikale begeleiders op de pronkzitting, waarin zij tevens een aantal specifieke shownummers voor het voetlicht brachten, gaven tijdens dit bal nog een demonstratie van hun kunnen.

Tussendoor werd door de danslustigen veelvuldig genoten van de heerlijke broodjes worst en beenham.

Een groot deel van het publiek was om 2 uur nog steeds aanwezig toen pronkzitting voorzitter Jan Bark noodgedwongen een einde moest maken aan deze uitermate geslaagde avond.

Voor een aantal feestvierders had deze avond nog een erg vervelend tintje omdat bleek dat bij een viertal auto’s op het parkeer terrein de banden waren doorgestoken. Na het in brand steken van een van de carnavalswagens een maand geleden, wordt opnieuw een (carnavals) item deels verziekt door een aantal lamlendige vandalen. Het is te hopen voor, heel goedwillend, Rozenburg dat deze kornuiten eens worden opgepakt en hun (hopelijk zeer hoge) verdiende straf niet zullen ontgaan.

  Terug naar nieuwsoverzicht.