SOCIAAL CARNAVAL IN DE WOUTERSHOF

Sociaal Carnaval begint in de Woutershof en tijdens het Seniorenbezoek.

Voorafgaande aan de rozenmiddag zullen vanaf 10 00uur op Zaterdag 26 januari de senioren huis aan huis worden bezocht door Prins Adrie den Eersten van de Smooksnuivers met een deel van zijn gevolg. Traditiegetrouw worden de bewoners bezocht van de woningen gelegen aan Welgelegen, Blankenburg, de Meerpaal en de Bernhardstraat. Opgeluisterd door de muzikale klanken van hofkapel Laphethemookis zal bij iedere woning worden aangebeld en (indien men thuis is) een presentje worden overhandigd. Deze geste van de carnavalsvereniging wordt al jaren erg op prijs gesteld.

Het seniorenbezoek vindt dit jaar eerder plaats dan gewoonlijk omdat ten eerste het seizoen door de vroege Pasen en erg vroeg carnavalsweekend kent. (Van 9 t/m/ 13 februari) en daarnaast het huwelijk van onze kroonprins met Maxima. De verwachting dat zeer veel mensen op zaterdag 2 februari aan de beeldbuis gekluisterd zullen zitten, en daarbij vermoedelijk niet gestoord wensen te worden, maakt het senioren c.q. bejaardenbezoek op die dag niet wenselijk Vandaar dat het bezoek verschoven is naar zaterdag 26 januari.

Op de woensdag daaraan vooraf gaande, 23 januari, brengen de Smooksnuivers onder aanvoering van Prins Adrie den Eerste, samen met de dansmariekes en vermoedelijk de jeugdprins een bezoek aan de Woutershof. Binnen het sociaal carnavalsgebeuren is een aantal jaren geleden de eerste voorzichtige stap gezet op het gebied van het verzorgen van een middag voor verstandelijk gehandicapten. Inmiddels is deze middag op de Woutershof al niet meer weg te denken. Niet bij de smooksnuivers en niet bij de woutershof. In feite is de carnavalsmiddag bij de Woutershof de eerste aanzet geweest tot het organiseren van de Rozenmiddag (zie elders in dit blad), een grootser opgezet geheel, alleen mogelijk door het dan beschikbaar hebben van een daarvoor uitstekende ruimte, de Schans. Dit neemt niet weg dat de intentie van het bezoek aan de Woutershof in de basis dezelfde doelstelling heeft voor de smooksnuivers n.l. Een paar uurtjes gezelligheid voor mensen die toch al zo vreselijk veel moeten missen. Naast de dansmariekes zijn ook een aantal Smooksnuiverinnen aanwezig die naast de huishoudelijke hulp ook de speciaal voor het sociaal carnaval ingestudeerde Kabouter Plopdans voor het voetlicht zullen brengen. Voor zover de ruimte het toelaat zullen op muziek van disco Mikado de nodige polonaises worden gelopen met de bewoners in de hoofdrol.

  Terug naar nieuwsoverzicht.