PERSBERICHT: VORSTENBAL BIJ DE SMOOKSNUIVERS IN ROZENBURG

Zaterdag 8 december Prinsenpresentatie tijdens het Vorstenbal van de Smooksnuivers.

Smooksnuivers presenteren hun Carnavalsprinsen aan de Rozenburgse gemeenschap.

Afgelopen zaterdag was de Nieuwe Schans opnieuw omgetoverd tot de “TEMPEL DER ZOTHEID”. De hele zaterdag waren de Smooksnuivers onder aanvoering van de versiercommissie in de weer geweest om de grote zaal weer piekfijn aan te kleden. De ervaring in de loop der jaren opgedaan werpt steeds meer zijn vruchten af bij de diverse werkzaamheden. Tegen achten kwamen naast de Rozenburgse bezoekers ook de eerste gastverenigingen binnen. Hoewel er voor meerdere verenigingen, die gebruik moesten maken van de Beneluxtunnel, enig oponthoud was opgetreden waren de meeste nog ruimschoots op tijd aanwezig voor de diverse presentaties. Om half negen kon Opperspreekstalmeester Rens Manse het startsein geven voor de presentatie van de gehele vereniging, nog even zonder de prinsen die later op de avond zouden volgen. Het is steeds weer een fantastisch gezicht de gehele vereniging, en met name de fleurig geklede dansmariekes en dansgarde, op het podium te zien opgesteld. Als openingsact wordt inmiddels al zo’n twintig jaar het Smokenburgerlied gespeeld door de hofkapel, dit jaar partyband de Stumpers, daarbij vocaal bijgestaan door alle Smooksnuivers en vele gasten die inmiddels de tekst hebben eigen gemaakt.

Om 21.11 uur was het moment aangebroken dat via het luik in de podiumvloer jeugdprins Marco de tweede omgeven door zijn twee pages Carline en Irene en adjudant Ricardo werd gepresenteerd. De jonge prins blijkt uit het goede hout gesneden te zijn. Hij maakte, al dan niet hiertoe aangespoord door zijn ouders, direct van de gelegenheid gebruik zijn beide pages een boeket bloemen te overhandigen en daarbij met veel plezier hun hierbij de gebruikelijke drie carnavalskusjes op de wang te drukken. Daarna genoten de aanwezigen, gezien het opklinkend applaus na afloop, van de nieuwe dans van de dansmariekes. Het is ook zeer aandoenlijk om de kleinste Smooksnuivertjes, waarvan sommigen amper twee turven hoog, hun  nauwgezet ingestuurde pasjes, te zien uitvoeren terwijl zoveel mensen kritisch toekijken. Vervolgens namen velen aanwezigen van de gelegenheid gebruik om de nieuwe jeugdprins met zijn gevolg te feliciteren in het daarvoor ingerichte prinsenkwartier.

Nadat een aantal danslustigen  de beenspieren voorzichtig hadden losgemaakt op muziek van het plaatselijke dansorkest Part-time, was het tijd voor de presentatie van de volgende carnavals verenigingen met hun prachtig aangeklede hoogheden. De navolgende verenigingen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van de Smooksnuivers hun vorstenbal bij te wonen: De Leutloggers uit Vlaardingen; de Grote Lupardi en de Keilebijters uit Rotterdam; de Vrije Stappers uit Portugaal; de Waddenwokkels uit Waddinxveen; de Hobbelende Bierviltjes uit Zwartewaal; de Rietzeilers uit Schiedam en Kap Nah uit den Haag. De hoogwaardigheidsbekleders van de bezoekende verenigingen namen plaats op het podium alwaar zij welkom werden geheten door Vorst Pieter. Gezamenlijk konden zij getuige zijn van het binnen voeren van een drietal met  vraagtekens versierde dozen, waaruit het op 11 november, nieuw gekozen Prinsenteam te voorschijn kwam, bestaande uit Prins Adrie, Prinses Patricia en adjudant Piet. De nieuwe Prins was niet van plan er een praatavond van te maken en stelde voor om maar direct te gaan kijken naar een optreden van de Dansgarde van de Smooksnuivers. De dansgroep, getraind door nar Conny, is zowel qua aantal als prestatie toonaangevend in de regio. De waardering ook bij bevriende verenigingen blijkt uit het feit dat bij uittredens het dansen van onze garde altijd op hoge prijs wordt gesteld. Naast de gardedans voerde de garde later op de avond ook nog hun showdans op waarvoor de meiden , (sorry dames), geheel in een nieuwe outfit voor het voetlicht traden. Ook hier was een welgemeend applaus en Alaaf hun deel.

Nadat ook aan Prins Adrie en zijn team in het prinsenkwartier de felicitaties waren aangeboden en onderscheidingen uitgewisseld kwam de Rozenburgse Hoogheid nogmaals op het podium om, zoals Hij memoreerde, nog een aantal jubilarissen (fam Bosveld) te huldigen voor hun twee maal elf jaren lidmaatschap. De Smooksnuivers kennen reeds ruim twintig van deze jubilarissen waaruit de aanhankelijkheid van velen blijkt. Daarna trok de Prins nog de winnaar van de Sponsorplus aktie. De winnaar werd familie v.d. Heul van de promenade. Deze kan op korte termijn de uitgeloofde twee toegangskaarten ,voor de pronkzitting van 19 januari a.s., tegemoet zien.

Na de slot akkoorden van dansorkest Part-time, het was inmiddels 1.00 uur geweest, bleven nog een groot aantal gasten hangen. Alle verenigingen blijken altijd weer jaloers te zijn op onze accommodatie in de Nieuwe Schans. Met name de combinatie grote zaal en foyer vinden velen een uitkomst ( de grote zaal alleen zou te klein geweest zijn)  en een prima gelegenheid voor het bijpraten en uitwisselen van gegevens. Wanneer voorzichtig de mogelijkheid ter spraken wordt gebracht van een opheffing van dit cultureel centrum , valt bij veel gasten de troon dan wel de steek van het hoofd. Men troost de Smooksnuivers met de gedachten dat bij gedwongen opheffing er meestal iets beters en groters voor in de plaats komt. Met deze kerstgedachte en voldaan na de oer gezellige avond namen velen handenschuddend afscheid. Tijdens de carnavalsavonden in januari en februari zullen velen elkaar weer welgemoed terug zien.

(Meer foto's van deze avond zijn te zien onder menu "Foto's")

Terug naar nieuwsoverzicht.

.