PERSBERICHT: OPENING CARNAVALS SEIZOEN 2001-2002

Smooksnuivers ontvangen met groot enthousiasme de Nieuwe Carnavalsprinsen.

Het is ruim 10 jaar geleden , bij verkiezing van Prins Jan (Bark ) dat de elfde van de elfde, ook precies op Zondag viel. Voor veel Smooksnuivers derhalve de eerste maal dat men de seizoenopening op zondag kon vieren. Hoewel het feest officieel pas tegen elven van start ging in de Nieuwe Schans waren de meeste Oud Prinsen reeds vroeg uit de veren. Ex Prins Peter was namelijk op het idee gekomen om met de Oud Prinsen, vergezeld van echtgenoten, bij hem thuis aan de Zanddijk, het seizoen te openen met een gezamenlijk ontbijt. Gezegd moet worden dat zowel het idee als ook het ontbijt zelf uitstekend in de smaak lijkt te zijn gevallen.

Tijdig trokken de ex- hoogwaardigheid - bekleders echter weer richting Schans om zich hier met de andere Smooksnuivers voor te bereiden op de seizoen opening.

Om elf uur elf trad voorafgegaan door Hofkapel Laphethemookis de carnavalsvereniging de grote zaal van de Nieuwe Schans binnen waarna Martin van de Ster, als voorzitter van de Smooksnuivers, het nieuwe carnavalsseizoen officieel opende. Hij sprak de hoop uit dat de saamhorigheid, die binnen de vereniging als speerpunt voor dit seizoen moet gelden ook daadwerkelijk wordt uitgedragen.

Vervolgens showden de dansmariekes niet alleen hun nieuwe dans voor dit seizoen maar tevens hun prachtige nieuwe paarse pakjes. Het merendeel van de naaiwerkzaamheden benodigd om tot zo’n fantastisch resultaat te komen was de afgelopen maanden verricht door de smooksnuiverinnen, Hilde Ouwens, Grietje Tilman en Yvonne Lansbergen. Onder luid applaus werden zij voor hun medewerking door jeugdvoorzitster Yvonne Zandbergen hiervoor in de bloemetjes gezet.

Ook de dansgarde deelneemsters Judith, Angelique en Evica kregen applaus voor het instuderen van de zeer leuke de dansmariekedans.

13.11 uur was het dan zover dat de Schoorsnuiver voor de eerste maal de zaal werd binnen gereden door het OPC. De aanwezigen zijn de laatste jaren reeds velen malen bedrogen over de inhoud van de Schoorsnuiver. Ook ditmaal bleek het voertuig niet het verwachtte nieuwe jeugd Prinsenpaar te bevatten maar wel twee zeer aantrekkelijke pages in de persoon van tweeling Irene en Carlien Zandbergen. Navraag bij de nieuwe jeugdprins leerde ons dat het voor hem moeilijk was om tussen de zusjes te kiezen van daar dat hij had besloten om ze maar allebei te verzoeken om een heel seizoen aan zijn zijde te staan. Als voornaamste persoon voor jeugdig Smokenburg werd vervolgens door de pages Marco van der Knaap tussen de jeugdraadsleden geplukt. Aan hem viel de eer te beurt om dit seizoen als jeugdprins het jeugdcarnaval te leiden. Zowel uit zijn proclamatie als ook uit de wijze waarop hij de touwtjes in handen nam bleek dat hij uit het goede carnavalshout gesneden is.

Nadat eerst ex Prins Peter officieel werd ge´nstalleerd binnen het college van Oud Prinsen,  kwam de Schoorsnuiver voor de tweede maal de zaal binnen U raadt het al, ook hier weer een misleidende manoeuvre. Niet de nieuwe prins maar Nar Connie, kwam uit de Schoorsnuiver. Het paar zelf, aangevuld met de adjudant werden vervolgens, via het toneelluik, op het podium geplaatst. Tot verrassing van velen bleek het OPC de keuze hebben laten vallen op Adrie Snijders, sinds jaren een trouw lid van de Raad van Elf. Als prinses had hij zijn vrouw, Patricia uitgekozen. (moet kunnen). Piet Ouwens zag zijn jaren lange lobby om tot het prinsen team te mogen behoren eindelijk beloond. Hij werd door Prins Adrie uitverkoren tot zijn adjudant.

Aan de aanwezigen werd zowel na de installatie van de jeugdprins als de Grote carnavalsprins de gelegenheid geboden om de nieuwe Hoogheden en hun gevolg te feliciteren. Van deze gelegenheid werd ruimschoots gebruik gemaakt. Een goede beschrijving van de prachtige outfit van beide prinsen is nauwelijks te geven alhoewel bijgaande foto’s best een aardige indruk zullen geven.

Op zaterdag 8 december a.s. heeft heel Rozenburg, tezamen met 5 gastverenigingen volop de gelegenheid om dan tijdens het jaarlijkse Vorstenbal van de Smooksnuivers, al het schoons persoonlijk te komen aanschouwen.

In ieder geval is de Rozenburgse carnavalsvereniging het nieuwe seizoen voortreffelijk begonnen.  

(Foto's van deze avond zijn te zien onder menu "Foto album")

  Terug naar nieuwsoverzicht.